Gratis levering op het Franse vasteland (uitgezonderd accessoires)!
Gratis levering op het Franse vasteland (uitgezonderd accessoires)!

KARIOSKA

Wettelijke informatie

Wettelijke mededeling

Wettelijke kennisgeving van Karioska, de handelsnaam van het bedrijf Kajine.

Kajine bedrijf
895 080 968 R.C.S. Nanterre
Siret : 89508096800012
Intracommunautair BTW-nummer: FR 89508096800012

Handelsnaam: Karioska
Website-adres: https://karioska.fr
Eigenaar: Kajine
Directeur van de publicatie: Sandrine Kajie
E-mail: contact@karioska.fr

Ontwerp en productie: Sandrine Kajie
Hosting : ionos

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de beschreven algemene gebruiksvoorwaarden hiernas. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden.

INFORMATIE

De informatie en documenten op de site worden louter ter informatie aangeboden, zijn niet volledig, en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de site.

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot de site.

INTERACTIVITEIT

De gebruikers van de site kunnen inhoud deponeren, die op de site verschijnt in daarvoor bestemde ruimten (met name via de commentaren). De geplaatste inhoud blijft onder de verantwoordelijkheid van de auteurs, die de volledige wettelijke aansprakelijkheid ervoor op zich nemen.

De eigenaar van de site behoudt zich niettemin het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen door gebruikers ingezonden inhoud die niet in overeenstemming is met het ethische handvest van de site of met de geldende wetgeving, in te trekken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, blijven alle op de site toegankelijke elementen (teksten, beelden, grafische voorstellingen, logo's, iconen, geluiden, software, enz.) het exclusieve eigendom van hun auteurs, wat de intellectuele eigendomsrechten of de gebruiksrechten betreft. 1

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.23

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd. 4

De op de site afgebeelde merken en logo's zijn gedeponeerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

LINKS

Uitgaande koppelingen
De eigenaar van de site wijst alle verantwoordelijkheid af en is niet gebonden door de verwijzing via hyperlinks, naar bronnen van derden aanwezig op het Internet-netwerk, zowel wat betreft hun inhoud als hun relevantie.

Inkomende links
De eigenaar van de site staat hyperlinks naar een van de pagina's van deze site toe, op voorwaarde dat deze een nieuw venster openen en op een ondubbelzinnige manier gepresenteerd worden om te vermijden dat :

  • Elk risico van verwarring tussen de citerende site en de eigenaar van de site
  • Evenals elke presentatie die tendentieus is of in strijd met de geldende wetten.

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor de verwijdering van een link te vragen indien hij van mening is dat de bronsite de aldus vastgestelde regels niet respecteert.

VERTROUWELIJKHEID

Elke gebruiker heeft recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een identiteitsbewijs.

De site verzamelt geen persoonlijke informatie, en is niet onderworpen aan verklaring aan de CNIL.

CREDITS

Collectie
Fotograaf: Francis Taptue - Website

fout: